Culturele Kring 'Adriaen Poirters'
dinsdag 05 februari

Artiest: Prof. mr. R.H. de Bock

Aanvang: 20:00 uur

Genre: Lezing

Locatie: Tiliander - Theaterzaal Tiliander


Neem voor kaarten contact op met Tiliander
T. 013 207 3333
E. info@tiliander.com

Prof. mr. R.H. de Bock
Bijzonder hoogleraar privaatrecht
Universiteit van Amsterdam
Tevens advocaat-generaal bij de Hoge Raad

E-COURT: DE OPKOMST (EN ONDERGANG ?) VAN ALTERNATIEVE VORMEN VAN GESCHILBESLECHTIGING NAAST DE OVERHEIDS-RECHTSPRAAK
_____________________________________________________________
Naast de gewone rechtspraak, overheidsrechtspraak, zijn er verschillende andere vormen van geschilbeslechting. Te denken is aan mediation, bindend advies en arbitrage. Mensen of bedrijven kunnen afspreken dat wanneer zij een geschil hebben of wellicht ooit gaan krijgen, zij niet naar de gewone rechter zullen gaan maar hun geschil voorleggen aan zo'n andere geschilbeslechter. Sinds enkele jaren is een van die vormen van bijzondere geschilbeslechting E-Court. Het gaat hier om een particulier initiatief - een 'verdienmodel' - dat speciaal is bedoeld voor zogenoemde incassozaken. Dat zijn zaken waar eigenlijk geen inhoudelijk geschil bestaat tussen partijen, maar het alleen gaat om een niet-betaalde rekening. Jaarlijks zijn er grote aantallen incassozaken. Voorheen werden deze altijd voorgelegd aan de gewone overheidsrechter. E-Court heeft, aanvankelijk met succes, veel van deze zaken naar zich toe weten te trekken. De aantrekkelijkheid van E-Court bestond eruit dat een lager bedrag aan kosten was verschuldigd dan bij de overheidsrechter het geval was (griffierecht). Achter de schermen is in de rechtspraak veel kritiek geweest op de werkwijze van E-Court. De lezing zal gaan over de voor- en nadelen van initiatieven zoals E-Court, mede tegen de achtergrond van het belang dat toekomt aan overheidsrechtspraak.

Enkele recente publicaties:
De toekomst van de civiele rechtspraak: een pleidooi om de rechter niet te ontlasten (Oratie Universiteit van Amsterdam, 2017.
Grip op kwaliteit. Een model voor de beoordeling van de kwaliteit van rechterlijke uitspraken, 2015.
Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure (proefschrift Universiteit van Tilburg), 2011.