Vluchtelingenwerk Nederland

Bezoek website

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Oisterwijk. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Tel: 013 - 528 25 53
Mail: fomarzada@vluchtelingenwerk.nl of feshaqzai@vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingenwerk Nederland is binnen Tiliander te vinden op de 1e verdieping